15. srpanj 2012.

Metode odgoja

Jedna baka je na kasi velike samoposluge na redu da plati. Iza nje u redu stoji jedna mlađa žena sa nestašnim sinom od 9 ili 10 godina.

Sin stalno gura majčina kolica koja već 5-6 puta udaraju baku po nogama. Baka se okrene malom i traži da je prestane udarati.

Pošto mali nastavlja da je udara, baka se okreće njegovoj majci i kaže : "Zar ne možete reći Vašem sinu da me ne udara ?"

A mlada gospođa odgovara : "Ne. Moja metoda odgoja mu dozvoljava slobodu da radi što god želi, sve dok do njegove svijesti ne dođe da to što radi drugima ne valja. Ta je metoda daleko efikasnija. "

U redu iza dame sa djetetom stoji jedan momak od nekih 19-20 godina, koji to sve pažljivo sluša, a u ruci drži staklenku džema crvenih ribizla. Kad je dama završila svoje objašnjenje metode odgoja, on otvori poklopac staklenke i mirno istrese džem mladoj dami na glavu.

Sva bijesna dama se okrene mladiću, a on hladnokrvno odgovara:"Znate gospođo ja sam odgajan u slobodi na isti naćin kao vaš sin. I evo vidite rezultat."

Starica se veselo okrene blagajnici i kaže : "Molim vas stavite staklenku džema na moj račun."

Podijeli članak: