15. srpanj 2013.

3 carska pitanja

Nekada davno, car je tragao za životnom filozofijom. Tragao je za mudrošću kako pravilno upravljati carstvom i kako ovladati samim sobom. Postojeće religije i filozofije onoga doba nisu ga zadovoljavale. Tražio je svoju filozofiju u samom životu.


Na kraju je shvatio da su mu potrebna tri odgovora, na tri  suštinska pitanja. U njima bi dobio šta je tražio. Pitanja su glasila:


1. Kada je najvažnije vrijeme?
2. Tko je najvažniji?
3. Što je najvažnije učiniti?


Nakon dugog traganja za odgovorima, našao ih je posjetivši jednog pustinjaka koji mu je odgovorio:


Najvažnije vrijeme je sada, ovog trenutka, jer je to jedino vrijeme koje imamo. Sve što vam je jako važno pokušajte učiniti baš sada.
Najvažnija je ona osoba s kojom ste – vaš partner, vaša majka, brat, poslovni partner ili na koncu vi sami.
Biti brižan, odnosno biti pažljiv i zainteresiran za ono što se događa sada s osobom s kojom ste.
Podijeli članak: