18. svibanj 2012.

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – VANJSKI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE ZA PROJEKT "SLID"

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije kao partner na projektu „SLID“ raspisuje natječaj za mjesto:

VANJSKI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE   1 izvršitelj na ugovor o djelu za vrijeme od 15 mjeseci. Probni rad traje 3 mjeseca.

Uvjeti:

diplomirani ekonomist

 • najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima provedbe projekata EU
 • poznavanje rada nevladinih organizacija koje se bave problematikom osoba s invaliditetom (najmanje godinu dana radnog iskustva)
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 • organizacijske sposobnosti i prezentacijske vještine
 • položen vozački ispit za vozila B kategorije
 • hrvatsko državljanstvo

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis na engleskom jeziku

 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • potvrda o radnom iskustvu na poslovima VSS (preslika radne knjižice)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • potvrdu suda da se ne vodi kazneni postupak sukladno odredbama Kaznenog zakona

 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu, web-stranici HZZ-a (www.hzz.hr.) i web stranici Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije. Opis radnog mjesta pogledate ovdje.

 

Prijave je potrebno poštom ili osobno dostaviti na sljedeću adresu:

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije

Teslina 29

21 000 Split

(s napomenom »Za natječaj«)

 

Krajnji rok prijave je 19. lipanj 2012. godine.

U obzir će se uzimati samo one prijave koje su pristigle u zadanom roku.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na web-stranici Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije www.muosid.hr objavit će se vrijeme održavanja i način provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Podijeli članak: