Odabrano iz medija

Odabrano iz medija | 23. 03. 2014

Filmom do posla

Porazna je činjenica da je na razini cijele države čak 95 posto radno sposobnih osoba s invaliditetom nezaposleno. Upravo u svrhu unaprjeđen...
Odabrano iz medija | 01. 02. 2013

Od poniženja do nade

Prije 10 dana, u utorak 22. siječnja, imao sam tu čast biti djelom ekipe ili tima koja predstavlja i zastupa jedan dobar broj djece s pote&s...
Odabrano iz medija | 25. 12. 2012

Anđeli koje svi vide

Lako je biti dobar u božićno vrijeme, uza sve pozive na humanost, akcije, reklame koje potiču toplo ozračje. A kada Božić i vrijeme darivanj...
Odabrano iz medija | 25. 09. 2012

Sajam MID u Splitu

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije u sklopu svog klastera MID i projekta SLID (socijalna i radna integracija osoba s invaliditet...
Odabrano iz medija | 21. 12. 2011

Život je lijep!

Godinama sam skrivao svoj nedostatak. Trudio sam se biti normalan i zadobiti poštovanje okoline, a nisam ni shvaćao da normalan mogu...