7. listopad 2011. Udruga MI

Mladi na djelu

Udruga MI iz Splita, kao kontakt točka Agencije za mobilnost i programe EU održat će prezentaciju programa Mladi na djelu i Programa za cjeloživotno učenje uz primjere dobre prakse iz Splitsko- dalmatinske županije.

Mladi na djelu

Mladi na djelu je program Europske unije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Glavnu riječ u osmišljavanju i provođenju projekata imaju upravo mladi. Odrasli su ovdje prisutni samo kao podrška. Ključna riječ je neformalno učenje, što znači da se ono odvija na ležeran način, uz zabavu, druženje, volontiranje i razmjenu iskustava.

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma: Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje), Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i Grundtvig (obrazovanje odraslih), te dva komplementarna programa: Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i Jean Monnet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama).

Pozivamo sve mlade, udruge, predstavnike škola, vrtića, knjižnica, predstavnike savjeta mladih i sve zainteresirane osobe uključene u proces obrazovanja na svim razinama od predškolskog odgoja do visokoškolskog obrazovanja kao i osobe već prisutne na tržištu rada, koje su zaposlene u različitim poduzećima, javnim i privatnim ustanovama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a bave se nekom vrstom formalnog ili neformalnog obrazovanja da se odazovu pozivu na prezentaciju.

Prijavu za sudjelovanje poslati na: dana@udruga-mi.hr, najkasnije do 12.listopada 2011.

Podijeli članak: