15. studeni 2011. Udruga Tjelesnih Invalida TOMS

Građanska incijativa/projekt "Mali prijatelj"

Građanska incijativa/projekt "Mali prijatelj"
Ova građanska inicijativa provest će se zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade "Kajo Dadić" iz Splita u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
Projekt je namijenjen za djecu osnovnih škola i provest će se kroz nekoliko faza realizacije na njima jednostavan i prihvatljiv način. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju i/ili invaliditetom koji su ujedno članovi udruge djeci će prikazati sve faze različitosti, a djeca će imati priliku viđeno iskusiti, postavljati pitanja te uz pomoć nastavnika nakon predavanja prikazati viđeno kroz likovne ili pisane radove. Ujedno svim predavanjima će moći prisustvovati roditelji i nastavnici, a javnost će biti obaviještena putem lokalnog medija, putem plakata i promotivnih listića.

Svrha je odgojno-edukativnu fazu prikazati kroz različitosti, a sličnosti u nekoliko djelova: - kako vidimo
- kako čujemo
- kako se krećemo
- kako komuniciramo
- kako učimo
Predavanja će biti održana u obliku prezentacije popraćeno fotografijama kako bi djeci što bolje približili pojedinu temu. Uz svako područje vezane su iskustvene radionice kako bi omogućili bolje razumijevanje različitosti djece i osoba s invaliditetom putem konkretnih osobnih iskustava i vrlo jednostavnih konkretnih objašnjenja.

Povezane akrivnosti su:
- raspoznavanje oblika dodirom prstiju
- simulacija sljepoće, odnosno hodanje zavezanih očiju (varijacije – poligon s preprekama; kako voditi slijepu osobu- tj ulogu vodiča)
- upoznavanje s Brailleovim pismom (šilo, tablica, papir, Perkins mašina)
- iskustvena vježba ograničenog gledanja (gledanje kroz gazu, cijev-simulacija tunelskog vida).
Kao i u prethodnoj temi, u cjelini „kako čujemo“ aktivnosti su zamišljene kako bi djeci pružile informacije o vrstama oštećenja sluha, pomagalima koje koriste osobe oštećena sluha te o istovremenim oštećenjima vida i sluha. Povezane aktivnosti su:
- simulacija oštećenja sluha (u tu svrhu će biti korišteni čepići protiv buke i tiho pričanje)
- upoznavanje s Hrvatskim znakovnim jezikom gluhih i gluhoslijepih osoba (modificiranje Hrvatskog znakovnog jezika)
- komunikacija Hrvatskog znakovnog jezika te djecu naučiti neke znakove.
U dijelu „kako se krećemo“ djeci želimo prikazati kretanje osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima, pomoću štaka te bijelog štapa, a ujedno i prikazati na poteškoće u kretanju kada osobe s invaliditetom nailaze na arhitektonske barijere.
U cjelini „kako komuniciramo“ i „kako učimo“ djecu ćemo upoznati s pojmom komunikacije i s teškoćama koje se mogu javiti u komunikaciji, te kako možemo biti pažljivi s osobama koje teško komuniciraju.
Za kraj je predviđen razgovor s djecom o iskustvu koje su stekli, što im je bilo teško i kako su se osjećali u pojedinoj situaciji.
Podijeli članak: