14. svibanj 2012.

Prvi međunarodni kontakt seminar projekta SLID

Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom-Des iz Splita, u suradnji s Mrežom udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, tijekom trajanja provedbe projekta SLID organizira prvi u nizu stručnih, međunarodnih i interaktivnih seminara. Projekt SLID je financiran od strane Europske unije – instrumenti predpristupne pomoći IPA.

Cilj je potaknuti jačanja dionika i šire javnosti u pružanju odgovarajuće podrške osobama s invaliditetom te im olakšati uključivanje u otvoreno tržište rada i omogućiti im punu socijalnu uključenost.

Prvi međunarodni kontakt seminar projekta SLID
Prvi međunarodni kontakt seminar projekta SLID pod nazivom „SLID prenosi dobre prakse profesionalne rehabilitacije i socijalne  uključenosti osoba s invaliditetom“ održat će se  u utorak, 15. svibnja 2012.g. u 11,00 sati u prostorima Radnog centra u DES-u.
Prva tema biti će
„Nastanak, praksa, razvoj, sadašnjost i perspektive Centra „ Los Rosales“ u kontekstu B i H društva“  a predavač će biti dipl. socijalni radnik Jasna Rebac. Druga tema je "Los Rossales i Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje OSI Stolac" gdje će predavanje voditi mr. sc Janja Milinković

ŠTO JE SLID?

Jamčenje jednakih mogućnosti za sve državljane jedan je od osnovnih principa na kojem se baziraju javne politike EU. Socijalna inkluzija osoba s invaliditetom stoga je strateški važna tema svake moderne države. Ona se sastoji od različitih faktora (edukacija, rehabilitacija, smještaj, itd.), ali od važnijih su osposobljavanje i zapošljavanje. Omogućiti osobama s invaliditetom jednake mogućnosti i prava u obrazovanju i zapošljavanju je vjerojatno prvi izazov s kojim se susreće svaka inkluzivna politika.
Stoga se i SLID temelji na ekonomskoj, socijalnoj i institucionalnoj suradnju regija odakle dolaze projekti partneri (Albanija,HR: Splitsko dalmatinska Županija, BiH: Hercegovačko neretvanski kanton; IT: Provincija Ancona; Crna Gora).
Interpretacijom rezultata različitih istraživanja koja se provode u okviru projekta te provedbom pilot programa u sektoru osposobljavanja i posredovanja u zapošljavanju, ojačat će se postojeće i stvoriti nove regionalne mreže. Svrha projekta je pridonijeti kvaliteti života osobama s invaliditetom koji žive na ciljnim teritorijima SLID-a putem jačanja kapaciteta zajednice kako bi spremnije i točnije odgovarala na potrebe koje integracija osoba s invaliditetom zahtjeva.
Podijeli članak: